top of page

Privacyverklaring

PVT Entertainment B.V., gevestigd aan de Vlaardingweg 62, 3044 CK te Rotterdam, ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 89890213, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. .

 

Contactgegevens

PVT Entertainment B.V.
Vlaardingweg 62
30444 CK Rotterdam
Nederland
T +31 6 81 08 16 80
E info@pvtentertainment.nl
W www.pvtentertainment.nl

 

Persoonsgegevens

Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf vrijwillig aan ons hebt verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn: Naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto’s en overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt.

 

Bijzondere persoonsgegevens

PVT Entertainment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Het gaat om: Ras of ethnische afkomst, levensovertuiging, lidmaatschap rechtenorganisatie/ belangenvereniging, stem, dieet/ eetwensen, allergieën, medicijnen, blessures, gebruikersnaam, wachtwoord, andere inloginformatie en burgerservicenummer (BSN).

 

Doelen

De verzamelde persoonsgegevens gebruiken we om je carrière te kunnen managen, om je onder de aandacht te brengen van onze klanten/ opdrachtgevers, om je te promoten, om contact met je te kunnen opnemen zodat wij onze diensten kunnen uitvoeren, voor de betaling van jouw factuur of voor jouw verloning, om je te informeren over ons bedrijf en om persoonsgegevens aan te leveren aan derden, wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Delen met derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PVT Entertainment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Inzien, corrigeren en verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PVT Entertainment & Management. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben naar jou of een andere, door jou aan te wijzen organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar info@pvtentertainment.nl.

 

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht om alle gegevens met betrekking tot administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

 

Beveiliging

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. PVT Entertainment neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als je denkt dat jouw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan direct naar: info@pvtentertainment.nl.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PVT Entertainment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens bij betrokken is. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerkers van PVT Entertainment & Management. Wij hebben deze gegevens nodig om je op de juiste wijze te vertegenwoordigen en voor de administratieve afhandeling van een opdracht.

 

Cookies

PVT Entertainment maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken t.b.v. website statistieken.

bottom of page